On ili ne zna, pa ga treba smijeniti, ili je bezobrazan, pa ga treba smijeniti

Mislio sam pisati, za promjenu, o političkim slobodama pripadnika ove nacije koje su ovih dana na kušnji, s potencijalnim rastom te kušnje, ako se u zakon, koji je u proceduri ne ugrade kontrole i/ili ograničenja, pa i njegovo samouništenje, nakon vremena krize. Htio sam, dakle, pisati o zakonu o elektroničkom nadzoru građana, o kojem se … Continue reading On ili ne zna, pa ga treba smijeniti, ili je bezobrazan, pa ga treba smijeniti